Koor Lief&Leed

Het begon op 9 september 1999 (9-9-99). Een aantal vrouwen uit Ellecom wilde graag lekker met elkaar zingen. En dat doen ze nog steeds!

Ons koor bestaat uit vrouwen die wonen in Ellecom en omgeving. We vinden het fijn om met elkaar te zingen en houden daarbij ook van de gezelligheid van het koor. Iedere woensdagavond, behalve de laatste woensdag van de maand en in de vakanties, komt Lief&Leed bij elkaar in het Dorpshuis, de Multi Functionele Accommodatie in Ellecom, om van acht uur tot tien uur te zingen.

Het liefst werken we toe naar een optreden. Het streven is om één keer per anderhalf/twee jaar een groter concert te geven en in de tussentijd een kleiner optreden. We werken hierbij soms ook met gastoptredens of in samenwerking met andere, vaak plaatselijke, koren en muzikanten.

Met ingang van september 2022 staat het koor onder de bezielende leiding van Christel Gelderman. Bij concerten is Hans Grotenbreg onze vaste pianobegeleider en regelmatig oefenen we met hem.

We slaan onze muzikale vleugels steeds verder uit en genieten volop!

Lief&Leed kent verschillende commissies, die zich buigen over de muziek of activiteiten. Want naast het zingen komen we ook graag bij elkaar om bijvoorbeeld het muzikale jaar af te sluiten met onze traditionele Zomerborrel of rond de kerst het Soepeten. Met een hapje en een drankje tijd om bij te praten, een quiz, een lied, een act…